catalina.jordi
Jordi Amorós, Catalina
Associate Professor
Specialization Labour Economics, Economics of Migration, Gender Economics
e-mail catalina.jordi@urv.cat
Phone 977558305
Office 5-FCJ
Group qure
PhD Universitat Rovira i Virgili

Publications

Articles in journals JCR
  • Jordi, Catalina and Manjón, Miquel (2014): "The determinants of urban (un)employment duration: evidence from Barcelona", The Annals of Regional Science, 53, 515-556
Articles in non-JCR-indexed journals
  • Jordi, Catalina (2010): "Una aproximació econòmica a les dades de la immigració a Catalunya", Autonomies. Revista catalana de Dret Públic, 40, 175-202
Books
  • Pastor, I. , Aparicio, R. , Astelarra J. , Belzunegui A. , Brunet, I. , Carles, Misericòrdia , Duch, M. and Jordi, Catalina (eds.) (2009): "Mujeres en la sanidad: Trayectorias profesionales y acceso a cargos de responsabilidad", Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y asuntos sociales
  • Jordi, Catalina , Allué, M. , Romano, C. and Alvarez, P. (eds.) (2007): "Guia de recursos per a la inserció laboral de persones amb discapacitat física", Fundació URV (Barcelona)
  • Allué, M. , Jordi, Catalina , Muñoz, M.A. , Alvarez, P. and Romano, C. (eds.) (2006): "Mujeres con discapacidad y proteccion social: accesibilidadd y suficiencia", Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaria de Estado de la Seguridad Social
  • Duro, Juan Antonio , Jordi, Catalina and Margalef, Joaquim (eds.) (2005): "L'accessibilitat i la mobilitat en el sistema territorial del Baix Pendeès. Repercussió sobre l'activitat laboral a la comarca", Consell Comarcal Baix Penedés
Book chapters
  • Borràs, S. , Jordi, Catalina and Rivas, E. (2010): "El Grup d'Innovació Docent com a estratègia de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV per a l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior", Garantia de la Qualitat docent: processos, estàndars i indicadors, Publicacions URV (URV-Arola-Cossetània),
  • Jordi, Catalina (2007): "La discriminación laboral y la conciliación", in Anna López Puig and Amparo Acereda (eds.) Entre la familia y el trabajo, realidades y soluciones para la sociedad actual, narceA,
  • Pallares, A. , Jordi, Catalina and Adan, F. (2007): "Evaluación del uso de las experiencias de innovación docente en la FCJ-URV. La percepción de los estudiantes", VII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. La calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje universitario desde la perspectica del cambio, ,
  • Jordi, Catalina (2005): "El futur del mercat de treball i la població activa femenina", in Cuadrada, C. (eds.) Dones, Coneixement i Societat, Fundació d'Estudis Socials i Nacionals Josep Recasens i Mercadé i Universitat Rovira i Virgili,