agusti.segarra
Segarra Blasco, Agustí
Full Professor
Specialization Industrial Economics, Economics of Innovation, Industrial Dynamics
e-mail agusti.segarra@urv.cat
Phone 977759854
Office 315
Group grit
PhD Universitat de Barcelona

Competitive R&D projects and contracts

Title: The role of high-growth firms and innovation in regional development

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members: Mònica Martín Bofarull , Mercedes Teruel Carrizosa , Jose Luís González , Maria Callejón Fornielles , Mario Davide Parrilli , Iñaki Peña Legazkue and Federico Pablo Marti

Reference: ECO2011-13076-E Start year: 2011 End year: 2012

Institution: MCIN - Ministerio de Ciencia e Innovación

Title: Estructura de mercado y dinámica empresarial: factores determinantes de la innovación empresarial en las manufacturas y los servicios españoles

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members: Mònica Martín Bofarull , Mercedes Teruel Carrizosa , Maria Callejón Fornielles , Mario Davide Parrilli , Iñaki Peña Legazkue and Federico Pablo Marti

Reference: ECO2009-08735 Start year: 2010 End year: 2013

Institution: MCIN - Ministerio de Ciencia e Innovación

Title: Demografía empresarial, estructura de mercado y eficiencia. Factores territoriales que inciden sobre la supervivencia empresarial

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members: Martí Oliva Furés , Bernd Theilen , Miquel Manjón Antolín , Xavier Ponce Alifonso , Ferran Mañé Vernet and Miren Larrea Aranguren

Reference: SEC2000-0882-C02-02 Start year: 2000 End year: 2003

Institution: MCYT - Ministerio de Ciencia y Tecnología

Title: Gender Diversity as a Determinant of Innovation: An Analysis of the Impact of Gender Diversity on Firm Innovation

Head researcher: Mercedes Teruel Carrizosa

Members: Agustí Segarra Blasco , María Dolores Parra Robles , Elisenda Jové Llopis , Maria Sabona and Alex Coad

Reference: ECO2015-68061-R Start year: 2016 End year: 2018

Institution: Ministry of Economics and Competitiveness, Spanish Government and European funds from FEDER

Title: La immigració a Catalunya i els seus efectes sobre els salaris i la productivitat en les empreses industrials

Head researcher: Mercedes Teruel Carrizosa

Members: Agustí Segarra Blasco , Mònica Martín Bofarull , Christian Durán Weitkamp , José Maria Piñol Alabart and Verònica Gombau Bertomeu

Reference: 2009 ARF1 00048 Start year: 2010 End year: 2010

Institution: DIUE - Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya

Title: La dinámica empresarial: Entornos urbanos, mercado de trabajo y modelización econométrica

Head researcher: Miquel Manjón Antolín

Members: Agustí Segarra Blasco , Josep-Maria Arauzo-Carod , Ferran Mañé Vernet , Mònica Martín Bofarull , Mercedes Teruel Carrizosa , Rosa Vidal Alvarez , Jordi Andreu Corbaton and Daniel Liviano Solís

Reference: SEJ2004-07824 Start year: 2004 End year: 2007

Institution: MCYT - Ministerio de Ciencia y Tecnología

Projects and contracts related to public institutions

Title: Restricciones financieras y el fracaso de los proyectos de innovación

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members: Mercedes Teruel Carrizosa and José García Quevedo

Start year: 2016 End year: 2016

Institution: FECYT

Title: Anàlisi Cost-Benefici del Corredor Mediterrani i les seves alternatives

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members: Mercedes Teruel Carrizosa , Daniel Miravet Arnau , Elisenda Jové Llopis and Verònica Gombau Bertomeu

Start year: 2012 End year: 2012

Institution: Diputació Provincial de Tarragona

Title: Creixement i restriccions financeres a les empreses catalanes: 1998-2006

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members:

Start year: 2009 End year: 2009

Institution: Generalitat de Catalunya

Title: La A-68 y su conexión con el Mediterráneo: un estudio económico de sus alternativas

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members:

Start year: 2009 End year: 2009

Institution: Diputació de Tarragona

Title: El pla estratègic del Camp de Tarragona

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members: Mercedes Teruel Carrizosa , Josep Bertran , Josep Maria Piñol , Mònica Martín Bofarull , Xavier Ponce Alifonso , Antoni Jordà , Misericòrdia Carles Lavila , Juan Antonio Duro Moreno , Antoni Vidal and Fernando Campa

Start year: 2008 End year: 2008

Institution: Generalitat de Catalunya

Title: La situación de la innovación, el desarrollo empresarial y la economía del conocimiento en las comarcas de Tarragona

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members:

Start year: 2008 End year: 2009

Institution: Diputació de Tarragona

Title: Plan estratégico del Camp de Tarragona

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members:

Start year: 2007 End year: 2007

Institution: Generalitat de Catalunya

Title: El Camp de Tarragona: realitat actual i propostes per a la planificació estratègica

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members: Joaquim Margalef Llebaria , Mercedes Teruel Carrizosa , Juan Antonio Duro Moreno , Josep Maria Piñol and Daniel Miravet Arnau

Start year: 2006 End year: 2006

Institution: Generalitat de Catalunya

Title: Pla estratègic del Camp de Tarragona

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members:

Start year: 2006 End year: 2008

Institution: Departament de Governació i Administracions Públiques. Generalitat de Catalunya

Title: Red de referencia de I+D e innovación en economía aplicada

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members:

Start year: 2006 End year: 2008

Institution: Departamento de Innovación, Universidades y Empresa (Generalitat) y Fundación Bosch i Gimpera

Title: Análisis de la intermodalidad en el transporte por carretera y ferrocarril en la zona transfronteriza España-Francia, dentro del actual plan de infraestructuras 2000-2007

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members: Rafael Myro Sánchez

Start year: 2004 End year: 2006

Institution: MFOM - Ministerio de Fomento, Secretaría Técnica de Transportes

Title: Creació, supervivència i creixement de les empreses industrials: una aplicació a l'arc de la mediterrània i a la vall de l'Ebre

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members: Bernd Theilen and Mònica Martín Bofarull

Reference: 005862 Start year: 2000 End year: 2001

Institution: COCI - Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona

Title: La universitat pública catalana i la seva incidència socio-econòmica: un anàlisi d´indicadors

Head researcher: Juan Antonio Duro Moreno

Members: Agustí Segarra Blasco and Mercedes Teruel Carrizosa

Start year: 2016 End year: 2017

Institution: Associació Catalana d´Universitats Públiques

Title: Estratègies empresarials a la indústria manufacturera del Camp de Tarragona 1991-1993

Head researcher: Carlos Murillo Fort

Members: Agustí Segarra Blasco , Martí Oliva Furés , Josep Maria Allepús Querol , Misericòrdia Carles Lavila , Christian Durán Weitkamp , Miquel Manjón Antolín , Josep Maria Mateo Sanz and Xavier Ponce Alifonso

Reference: GNI94-03 Start year: 1994 End year: 1995

Institution: URV - Universitat Rovira i Virgili

Projects and contracts with firms

Title: Anàlisi econòmica, comercial i laboral de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members:

Start year: 2011 End year: 2011

Institution: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls

Title: Anàlisi econòmica, comercial i laboral de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members:

Start year: 2010 End year: 2010

Institution: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls

Title: Anàlisi econòmica, comercial i laboral de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members:

Start year: 2009 End year: 2009

Institution: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls

Title: Análisis de las comarcas del Camp de Tarragona y de las Terres de l’Ebre

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members:

Start year: 2006 End year: 2008

Institution: Cámaras de comercio de Tarragona, Reus, Tortosa y Valls

Title: Rentabilitat econòmica i social de la connexió ample via Europea

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members: Bernd Theilen and Mònica Martín Bofarull

Reference: 004230 Start year: 1999 End year: 1999

Institution: APTA - Autoritat Portuària de Tarragona