mercedes.teruel
Teruel Carrizosa, Mercedes
Associate Professor
Specialization Industrial Economics, Economics of Innovation, Industrial Dynamics
e-mail mercedes.teruel@urv.cat
Phone 977758911
Office 316
Group grit
PhD Universitat Rovira i Virgili

Competitive R&D projects and contracts

Title: Gender Diversity as a Determinant of Innovation: An Analysis of the Impact of Gender Diversity on Firm Innovation

Head researcher: Mercedes Teruel Carrizosa

Members: Agustí Segarra Blasco , María Dolores Parra Robles , Elisenda Jové Llopis , Maria Sabona and Alex Coad

Reference: ECO2015-68061-R Start year: 2016 End year: 2018

Institution: Ministry of Economics and Competitiveness, Spanish Government and European funds from FEDER

Title: La immigració a Catalunya i els seus efectes sobre els salaris i la productivitat en les empreses industrials

Head researcher: Mercedes Teruel Carrizosa

Members: Agustí Segarra Blasco , Mònica Martín Bofarull , Christian Durán Weitkamp , José Maria Piñol Alabart and Verònica Gombau Bertomeu

Reference: 2009 ARF1 00048 Start year: 2010 End year: 2010

Institution: DIUE - Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya

Title: The role of high-growth firms and innovation in regional development

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members: Mònica Martín Bofarull , Mercedes Teruel Carrizosa , Jose Luís González , Maria Callejón Fornielles , Mario Davide Parrilli , Iñaki Peña Legazkue and Federico Pablo Marti

Reference: ECO2011-13076-E Start year: 2011 End year: 2012

Institution: MCIN - Ministerio de Ciencia e Innovación

Title: Estructura de mercado y dinámica empresarial: factores determinantes de la innovación empresarial en las manufacturas y los servicios españoles

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members: Mònica Martín Bofarull , Mercedes Teruel Carrizosa , Maria Callejón Fornielles , Mario Davide Parrilli , Iñaki Peña Legazkue and Federico Pablo Marti

Reference: ECO2009-08735 Start year: 2010 End year: 2013

Institution: MCIN - Ministerio de Ciencia e Innovación

Title: La dinámica empresarial: Entornos urbanos, mercado de trabajo y modelización econométrica

Head researcher: Miquel Manjón Antolín

Members: Agustí Segarra Blasco , Josep-Maria Arauzo-Carod , Ferran Mañé Vernet , Mònica Martín Bofarull , Mercedes Teruel Carrizosa , Rosa Vidal Alvarez , Jordi Andreu Corbaton and Daniel Liviano Solís

Reference: SEJ2004-07824 Start year: 2004 End year: 2007

Institution: MCYT - Ministerio de Ciencia y Tecnología

Projects and contracts related to public institutions

Title: Els efectes de la immigració sobre el comportament de les empreses manufactureres catalanes

Head researcher: Mercedes Teruel Carrizosa

Members:

Start year: 2010 End year: 2011

Institution: AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya

Title: Diagnosi comarcal i estratègies a l'Alt Camp

Head researcher: Mercedes Teruel Carrizosa

Members:

Start year: 2009 End year: 2009

Institution: Ajuntament de Valls

Title: El Sistema Territorial d'Innovació de la demarcació de Tarragona (STIdT): Informe bianual

Head researcher: Mercedes Teruel Carrizosa

Members:

Start year: 2009 End year: 2009

Institution: URV - Universitat Rovira i Virgili

Title: La universitat pública catalana i la seva incidència socio-econòmica: un anàlisi d´indicadors

Head researcher: Juan Antonio Duro Moreno

Members: Agustí Segarra Blasco and Mercedes Teruel Carrizosa

Start year: 2016 End year: 2017

Institution: Associació Catalana d´Universitats Públiques

Title: Restricciones financieras y el fracaso de los proyectos de innovación

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members: Mercedes Teruel Carrizosa and José García Quevedo

Start year: 2016 End year: 2016

Institution: FECYT

Title: Estratègies de creixement socio-econòmic per a la ciutat de Valls: 2014-2020 (Fundació URV)

Head researcher: Juan Antonio Duro Moreno

Members: Mercedes Teruel Carrizosa and Josep M. Piñol Alabart

Start year: 2015 End year: 2016

Institution: INSTITUT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT LOCAL - VALLSGENERA

Title: Anàlisi Cost-Benefici del Corredor Mediterrani i les seves alternatives

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members: Mercedes Teruel Carrizosa , Daniel Miravet Arnau , Elisenda Jové Llopis and Verònica Gombau Bertomeu

Start year: 2012 End year: 2012

Institution: Diputació Provincial de Tarragona

Title: Informe economia local i regional Terres Ebre

Head researcher: Juan Antonio Duro Moreno

Members: Miquel Àngel Bové Sans , Fernando Campa , Ana B. Hernández , Mònica Martín Bofarull , Maria Victòria Sánchez , Jordi Sardà Pons , Maria Victoria Soldevila Lafon , David Rodriguez and Mercedes Teruel Carrizosa

Start year: 2011 End year: 2011

Institution: Càtedra d’Economia Local i Regional

Title: Informe economía local i regional Terres Ebre

Head researcher: Juan Antonio Duro Moreno

Members: Miquel Àngel Bové Sans , Fernando Campa , Ana B. Hernández , Mònica Martín Bofarull , Maria Victòria Sánchez , Jordi Sardà Pons , Maria Victoria Soldevila Lafon , David Rodriguez and Mercedes Teruel Carrizosa

Start year: 2010 End year: 2010

Institution: Càtedra d’Economia Local i Regional

Title: LOGIS Penedès: impacte socioeconòmic sobre el Baix Penedès

Head researcher: Mònica Martín Bofarull

Members: Mercedes Teruel Carrizosa

Start year: 2009 End year: 2010

Institution: Generalitat de Catalunya

Title: El pla estratègic del Camp de Tarragona

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members: Mercedes Teruel Carrizosa , Josep Bertran , Josep Maria Piñol , Mònica Martín Bofarull , Xavier Ponce Alifonso , Antoni Jordà , Misericòrdia Carles Lavila , Juan Antonio Duro Moreno , Antoni Vidal and Fernando Campa

Start year: 2008 End year: 2008

Institution: Generalitat de Catalunya

Title: El Camp de Tarragona: realitat actual i propostes per a la planificació estratègica

Head researcher: Agustí Segarra Blasco

Members: Joaquim Margalef Llebaria , Mercedes Teruel Carrizosa , Juan Antonio Duro Moreno , Josep Maria Piñol and Daniel Miravet Arnau

Start year: 2006 End year: 2006

Institution: Generalitat de Catalunya

Projects and contracts with firms